ZASADY JAZDY
podczas
Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej
na Jasną Górę


 1. W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek mieć założoną kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny na głowie.
 2. W czasie jazdy zachowujemy przepisy ruchu drogowego i dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 3. Poruszamy się w grupach 15 – osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. jeden za drugim) pod kierownictwem porządkowych (prowadzącego, zamykającego), których wyznacza organizator.
 4. Obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich).
 5. O miejscu i czasie odpoczynku decyduje kierownik Pielgrzymki.
 6. Nie wolno samowolnie opuszczać swojej grupy, bez powiadomienia o tym jej przewodnika (można ją zmienić tylko za jego zgodą).
 7. Trasa Pielgrzymki przebiega po drogach publicznych i leśnych.
 8. Jazda odbywa się w ustalonym tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być ok. 1 metra. Odległość pomiędzy grupami powinna być od 100 do 200 metrów.
 9. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej grupy. Całość zamyka samochód jadący z napisem „ROWEROWA PIELGRZYMKA DIECEZJI KIELECKIEJ”.
 10. W razie awarii roweru należy powiadomić zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi i usunąć awarię. Następnie trzeba dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć się do swojej grupy.
 11. Jeżeli nie potrafi się usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać samochód techniczny zamykający całość pielgrzymki, który zabierze uszkodzony rower i wyda rezerwowy.
 12. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, kolizji drogowej lub katastrofy w ruchu lądowym, cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren, tak aby nie tamować ruchu i aby inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Inne grupy jadą dalej realizując plan dnia.
 13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić towarzyszącą pielgrzymce służbę zdrowia.
 14. Zabrania się jazdy „bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy.
 15. Nie wolno w czasie jazdy używać telefonów komórkowych.
 16. Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo: podręczny plecak z wodą i jedzeniem, płaszcz przeciwdeszczowy, różaniec, dokumenty (dowód osobisty, legitymację szkolną i ubezpieczeniową, prawo jazdy, kartę rowerową) itp.
 17. Duży bagaż wkładamy rano zawsze przed modlitwą poranną na samochód transportowy – bagaż ten powinien być opisany, stąd należy do niego przymocować wstążkę, na której długopisem drukowanymi literami należy napisać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.
 18. W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszulki ). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną jazdę, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (czapeczka, okulary przeciwsłoneczne, okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież).
 19. Warto przygotować się do pielgrzymki poprzez kilka przejażdżek rowerem (min. 1 godzina ciągłej jazdy) W trakcie nich należy sprawdzać stan techniczny roweru. (działanie hamulców (czy skutecznie blokują koło), przerzutek (czy pracują płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi korb pedałów, kierownicy)).
 20. Każdy pielgrzym powinien mieć religijną motywację na czas pielgrzymki (własną intencję).

ks. Tomasz Biskup
Kierownik Pielgrzymki