W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o ruchu drogowym, aktualny tekst ujednolicony dostępny jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970980602