Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę
ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce
www.pielgrzymkarowerowa.pl

Konto bankowe:
Dane odbiorcy: Diecezja Kielecka, ul. Jana Pawła II 3, 25 – 025 Kielce
Numer konta pielgrzymkowego: Bank Pekao S.A.: 18 1240 4416 1111 0010 8750 3174


Dyrektor Pielgrzymki:
ks. Tomasz Biskup
tel. 723 589 587
e-mail: [email protected]

Rzecznik Prasowy:
Aneta Winiarska
tel. 664 271 079

Koordynator ds. mediów:
Dawid Jędrzejczyk
e-mail: [email protected]