Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej

Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej

Jak co roku wraz ze wspólnotą Zarażę Cię Bogiem serdecznie zapraszamy w Wielki Piątek na Misterium Męki Pańskie o godz. 23.00 w kościele św. Wojciecha w Kielcach.

Tradycja przedstawiania Misteriów to piękny zwyczaj. Kunsztowna forma niekiedy zaciera prawdziwą istotę Męki Pańskiej.
Tajemnica Śmierci i Zmartwychwstania zaczęła przybierać formę legendy, czegoś w rodzaju mitu. Obrazy, muzyka, słowa bardzo oszczędnie opowiadają o PRAWDZIE CIERPIENIA celowo pomijając drastyczność tamtych wydarzeń.
Ufamy, że tym razem opowiemy tę historię nie tylko pięknie, ale i prawdziwie, nie zatracając sacrum.
Teksty powstały na podstawie kilku źródeł: wyników badań całunu Turyńskiego, Pasji wg. Objawień św. Anny Katarzyny Emmerich oraz objawień św. Brygidy.