Spotkanie Popielgrzymkowe za nami [zdjęcia]

Spotkanie Popielgrzymkowe za nami [zdjęcia]

To był niezwykły dzień, pełen duchowej wspólnoty i wzruszeń. W sobotę, 16 września, uczestnicy Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę mieli okazję spotkać się ponownie, by podziękować za zakończoną przygodę i wspólnie celebrować swoje osiągnięcie.

Dzień rozpoczął się od Mszy Świętej, która odbyła się pod przewodnictwem ks. Tomasza Biskupa, Dyrektora Pielgrzymki. To właśnie podczas tej Mszy uczestnicy mieli możliwość podziękowania Bogu za bezpieczną podróż i wszelkie łaski otrzymane na pielgrzymce. Eucharystia napełniła serca wszystkich obecnych ogromną radością i wdzięcznością.

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie klasztoru Ojców Cystersów, których gościnność była nieoceniona. Brat Szymon oprowadzał pielgrzymów po pięknych i duchowych zakątkach klasztoru, dzieląc się cenną wiedzą i historią tego miejsca.

Po zwiedzaniu klasztoru odbyła się modlitwa Anioł Pański przed relikwiami bł. Wincentego Kadłubka. To chwila, która dotknęła serc wielu pielgrzymów. Ucałowanie relikwii świętego, który jest ważnym patronem Diecezji Kieleckiej, było wyjątkowym przeżyciem duchowym.

Na zakończenie dnia odbył się wspólny grill, podczas którego wszyscy mogli podzielić się wrażeniami z pielgrzymki i rozmawiać o wspólnych przeżyciach. To był czas radości, śmiechu i wzajemnej integracji. Spotkanie to pomogło jeszcze bardziej zacieśnić więzi między uczestnikami pielgrzymki.

Spotkanie popielgrzymkowe w Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie było nie tylko okazją do podziękowania za pielgrzymkę, ale także do budowania więzi i wspólnego dzielenia się duchowym doświadczeniem. To wyjątkowy moment, który na pewno pozostanie w sercach uczestników na długo.