Spotkanie popielgrzymkowe już za nami.

Spotkanie popielgrzymkowe już za nami.

W sobotę, 1 września o godz. 11:00 w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach, rozpoczęło się już szóste spotkanie popielgrzymowe Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę, która w tym roku nosiła hasło „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wszystkich uczestników powitał ks. Tadeusz Szeląg, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Krótko przytoczył nam historię powstania parafii oraz podzielił się kilkoma ciekawostkami, m.in. o znajdujących się w kościele pamiątkach po Św. Janie Pawle II – sutanna, stuła, piuska, skarpety oraz bielizna kielichowa, których to rzeczy używał Papież podczas pielgrzymki do Polski. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył uczestnik tegorocznej RPDK – ks. Józef Knap, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach koło Morawicy. Homilię wygłosił ks. Tomasz Biskup – Dyrektor Pielgrzymki. Ksiądz Tomasz w treści kazania podkreślił, że pielgrzymka jest niczym innym jak rekolekcjami w drodze, które pomagają nam odnaleźć właściwą ścieżkę życia.
Po Mszy Świętej przez chwilę można było adorować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Podczas wystawienia odmówiona została Litania Loretańska, dziesiątek różańca oraz Anioł Pański. Następnie rozpoczęliśmy część rekreacyjną, gdzie każdy Pielgrzym mógł posilić się przygotowanymi kiełbaskami z grilla. Tradycyjnie, nie mogło zabraknąć wspólnych tańców i uwielbienia Boga poprzez wspólny śpiew.
Spotkanie zakończyliśmy błogosławieństwem przez ks. Tadeusza Szeląga, uprzednio modląc się i odśpiewując Apel Jasnogórski.

Serdecznie zapraszamy na VII Rowerową Pielgrzymkę Diecezji Kieleckiej w dniach 20 – 23 sierpnia 2019r.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!

Tekst: Dawid Jędrzejczyk