Podziękowania oraz zaproszenie na spotkanie popielgrzymkowe

Podziękowania oraz zaproszenie na spotkanie popielgrzymkowe

Serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, którzy przygotowali i uczestniczyli w tegorocznej pielgrzymce rowerowej:

 • ks. Stanisławowi Królowi,
 • ks. Adamowi Rosochackiemu,
 • ks. Tadeuszowi Lalewiczowi,
 • ks. Karolowi Starczewskiemu,
 • ks. Andrzejowi Jankoskiemu,
 • ks. Piotrowi Grabarzowi,
 • ks. Markowi Tazbirowi,
 • ks. Marcinowi Polakowi,
 • ks. Łukaszowi Nastadze,
 • ks. Kamilowi Nartowskiemu,
 • ks. Dariuszowi Jarlińskiemu.

Dziękuję również klerykom Jakubowi, Dawidowi i Damianowi, oraz siostrom zakonnym s. Pauli, s. Marii Jozefie, s. Cecylii i s. Danucie za ich zaangażowanie i piękne świadectwo.

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich służb pielgrzymkowych:

 • służbie porządkowej na ręce ks. Adama Rosochackiego
 • służbie kierowania ruchem na ręce ks. Piotra Garabarza
 • służbie medycznej na ręce Andrzeja Bisikiewicza
 • służbie muzycznej na ręce ks. Karola Starczewskiego
 • służbie technicznej na ręce Wojciecha Stokowca
 • służbie liturgicznej na ręce ks. Marcina Polaka
 • kwatermistrzowi (ks. Andrzejowi Jankoskiemu)
 • kuchni polowej i sanepidowi (na ręce Zbigniewa Bednarka)
 • sekretariatowi pielgrzymkowemu na ręce Oli Bartkowskiej
 • ojcu duchownemu (ks. Stanisławowi Królowi) i spowiednikom
 • służbie biura prasowego (informatykowi, fotografowi, rzecznikowi prasowemu)
 • wszystkim kierowcom samochodów
 • Policji Świętokrzyskiej i Śląskiej

Dziękuję Wam wszystkim – bracia i siostry – uczestnicy V Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej, bez których nie byłoby pielgrzymki.
Wszystkim składam serdeczne : „BÓG ZAPŁAĆ”

ks. Tomasz Biskup – kierownik pielgrzymki

ZAPRASZAM na spotkanie po pielgrzymkowe w sobotę (2 września 2017 r.) o 10.00 do kościoła św. Krzyża w Kielcach (salezjanie)