III Dzień za nami [foto + audio]

III Dzień za nami [foto + audio]

Trzeci dzień dostarczył nam kolejnych niezapomnianych doświadczeń duchowych i wzmocnił naszą wspólnotę. Rozpoczęliśmy go o godzinie 6:30 w Mnichowie, gdzie złożyliśmy bagaże i odmówiliśmy poranną modlitwę przed miejscowym kościołem. Zjednoczeni w modlitwie ruszyliśmy w trasę, kierując się ku Węgleszynowi.
Dzisiejszy etap miał długość 17 km, a po przybyciu do Węgleszyna zostaliśmy serdecznie ugoszczeni na śniadanie. Również podczas tego postoju mogliśmy nabyć dzieła sztuki stworzone przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznego z Mnichowa. Z nowymi siłami kontynuowaliśmy naszą pielgrzymkę, zmierzając w stronę Dzierzgowa. Po przejechaniu 18 km dotarliśmy na miejsce, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej podczas której homilię wygłosił ks. Damian Jędrzejczyk, a po niej skorzystaliśmy z obiadu.
 

Kolejny etap prowadził nas do Drużykowej, gdzie o godzinie 14:15 wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie ruszyliśmy w kierunku Kuczkowa, gdzie o godzinie 16:00 odmówiliśmy Różaniec, modląc się za naszą wspólnotę i intencje pielgrzymów.
Dzień zakończyliśmy w Lelowie i Drochlinie, gdzie zakwaterowaliśmy się na nocleg. O godzinie 21:00 spotkaliśmy się na Apelu Jasnogórskim, który umocnił nasze serca i umysły oraz połączył naszą wspólnotę w modlitwie.
Trzeci etap pielgrzymki był pełen duchowej refleksji, modlitwy i wzajemnej wsparcia, które umacnia nas na drodze do Jasnej Góry.
fot. Żaneta Stanek, Dawid Jędrzejczyk RPDK