Dziękujemy!

Drodzy Pielgrzymi!

Zakończyła się już IX Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę pod hasłem „Jestem tylko dla Ciebie”. Wzięło w niej udział 260 pątników (w tym 10 księży, 4 kleryków i 1 siostra zakonna). Przez cztery dni, pokonując drogę ponad 270 km, otrzymaliśmy na trasie naszej pielgrzymki wiele życzliwości, dobroci oraz daru modlitwy.

Serdecznie dziękuję Wam za żywy przykład wiary, który daliście podczas ciężkiej drogi. Dziękuję również Sztabowi Organizacyjnemu, Księżom, Klerykom oraz wszelkim Służbom bez których ta pielgrzymka mogłaby się nie odbyć, za pomoc i zaangażowanie w nasze wspólne dobro.

Dziękuję Księżom Proboszczom i ich Parafianom za gościnność i wszelką pomoc – Bóg zapłać.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi, a Matka Boża wyprosi potrzebne łaski!

ks. Tomasz Biskup