Chrystus Zmartwychwstał!

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Sekwencja Wielkanocna

Drodzy Przyjaciele!

Po czterdziestu dniach postu, po trzech dniach rozważania świętych tajemnic: Eucharystii, Męki i Śmierci, doczekaliśmy się Zmartwychwstania jedynego, który powstał z umarłych. Jakże to wielka radość dla nas, idąc za słowami Św. Piotra „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1,3-4).

Niech wiara i radość ze zmartwychwstania Syna Bożego pomogą nam przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. Życzymy Wam błogosławionych i pełnych pokoju świąt Wielkiej Nocy. Niech dobry Bóg gości w Waszych sercach i przemienia je na nowo każdego dnia.

życzą
ks. Tomasz Biskup
Dyrektor RPDK
oraz
Sztab Organizacyjny RPDK