Sklep

Zgłoszenie – IX RPDK 2021

40,00 120,00 

Zgłoszenie udziału w IX Rowerowej Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę w dniach 17 – 20 sierpnia 2021 r.
Rejestrując się w wydarzeniu akceptujesz Regulamin Pielgrzymki oraz oświadczasz, że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą.

Opłata nie podlega zwrotowi.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:
Opis
 1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe,
 2. Rekomenduje się, aby maksymalna liczba pątników biorących udział w pielgrzymce wynosiła 300 osób. Do ww. zalecanego limitu osób biorących udział w pielgrzymce nie wlicza się osób, które otrzymały pełny cyklem szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej,
 3. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory,
 4. Zaleca się aby grupy pielgrzymów w miarę możliwości nie mieszały się,
 5. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, są do nabycia
  u Służby Medycznej,
 6. Pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika pielgrzymki przynajmniej 1 raz dziennie przez Służbę Medyczną. Pielgrzymi muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury,
 8. Pielgrzymi stosują się do niżej podanych wytycznych dotyczących postępowania podczas epidemii takimi jak:
  • Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem,
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących (2 m),
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki,
 9. Podczas Mszy świętej w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy realizują obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegają dystansu społecznego i obowiązujących limitów uczestników Mszy świętej w kościołach, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.